Oglašivač

 • Httpool_overview.jpg

  Cross channel oglašavanje

  Cross channel oglašavanje povećava efikasnost reklamne kampanje.

  Dok cross channel oglašavanje podstiče sinergiju više kanala, upravljanje višestrukim kanalima sa sa jednog mesta omogućava efikasnije izvršavanje i optimizaciju oglasne kampanje.

 • channels.png

  Kanali

  Oglašavanje preko više kanala pruža konkretne uvide u kampanju i obezbeđuje veći ROI.

  Httpool pokriva sve oglasne kanale počevši od Display, Video, Engagemet i Social do SEM i Performance, i sprovodi integrisane oglasne kampanje koristeći najsavremeniju tehnologiju.

   

  Istražite naše kanale

 • Devices.png

  Uređaji

  Ovo je doba korišćenja više ekrana i zadataka istovremeno (multiscreen i multitasking).

  Do 2017. polovina internet saobraćaja će dolaziti sa mobilnih uređaja, i oni predstavljaju glavni pokretač ubrzanog rasta potrošnje na digitalnim medijima. 

  Usled konvergencije medija, oglašavanje će se u budućnosti sve više odvijati na više uređaja.

  Istražite uređaje

 • Targeting.jpg

  Targetiranje

  Smanjite oglasni otpad kroz višestruke opcije targetiranja.

  Targetiranje predstavlja jednu od osnovnih prednosti digitalnog oglašavanja. Korišćenjem opcija targetiranja poput kontekstualnog, bihejvioralnog, geo-targetiranja ili re-tagetiranja smanjuje se gubitak zbog prikazivanja oglasa pogrešnoj ciljnoj grupi i do 90%.

   

  Istražite opcije targetiranja